xante s.r.o.    
Výběr jazyka
CZ EN
Vyhledávání
Kontakt
E-mail:
xante@xante.cz
Poštovní adresa:
P. O. Box 135, 762 02 Zlín, CZ
Adresa kanceláře:
L. Váchy 197, Zlín - Prštné
Tel., fax.:
577 012 323
Tel.:
577 012 324
GSM:
602 740 507, 602 513 556
Interní audity, integrované audity

Provádění interních auditů externími auditory není v podmínkách českých podniků dosud běžné, tak jako není běžné nakupování (outsourcing) ostatních služeb. Naše několikaleté zkušenosti a spokojenost zákazníků jednoznačně hovoří pro využívání této služby. Hlavním předpokladem je však naprostá diskrétnost a nezávislost externích auditorů. S počtem auditů se zvyšuje jejich účinnost a efektivnost. Společnost XANTE s.r.o. provádí interní audity pro systémy managementu jakosti podle ISO 9001:2000, environmentální manažerské systémy podle ISO 14001:1997,BOZP podle OHSAS 18001:1999 a systém managementu informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2006 jednotlivě nebo integrovaně.

Přínosy pro zákazníka

Provádění interních auditů externími auditory přináší následující výhody:

  • zvýšení účinnosti a efektivnosti interního auditu,
  • odstranění provozní slepoty interních auditorů,
  • odstranění rivality mezi auditorem a auditovaným,
  • snížení nákladů na vyškolení a vzdělávání interních auditorů,
  • interní audit provedený externími auditory je jedním z nejúčinnějších způsobů školení personálu,
  • prostřednictvím interního auditu lze získat nové zkušenosti a znalosti aplikovatelné přímo v podmínkách auditované organizace,
  • výstupem z auditu je podrobná zpráva odpovídající standardům ISO.

Integrované audity přinášení zejména následující výhody:

  • úsporu času a prostředků,
  • synergické efekty pro řízení a prohlubování řídích dovedností auditovaných,
  • účinnější podpora a průhlednost managementu.


Poslední aktualizace: 08. 03. 2011
E-mail: xante@xante.cz  Webmaster: webmaster@xante.cz
(c) 2003 - 20011  Xante s.r.o.  Design & Code by Ing. Michal Heczko
(c) 2003 - 2011  Xante s.r.o.  E-mail: xante@xante.cz