xante s.r.o.    
Výběr jazyka
CZ EN
Vyhledávání
Kontakt
E-mail:
xante@xante.cz
Poštovní adresa:
P. O. Box 135, 762 02 Zlín, CZ
Adresa kanceláře:
L. Váchy 197, Zlín - Prštné
Tel., fax.:
577 012 323
Tel.:
577 012 324
GSM:
602 740 507, 602 513 556
O společnosti

Společnost Xante s.r.o. byla založena v roce 1995. Od doby svého založení se vyprofilovala v poradenskou, expertní a konzultační firmu.
Společnost Xante s.r.o. má certifikován systém managementu jakosti od roku 1999 podle normy:

  • ČSN EN ISO 9002:1994
od roku 2002 podle normy:
  • ČSN EN ISO 9001:2001

Společnost XANTE s.r.o. se zúčastňuje prestižního mezinárodního ekologického veletrhu ENVI BRNO
ENVI BRNO - Foto 1 ENVI BRNO - Foto 2
ENVI BRNO - Foto 4 ENVI BRNO - Foto 3
Priority

Hlavní prioritou společnosti Xante s.r.o. je poskytovat všem svým zákazníkům kvalitní a komplexní služby, které jim přináší vysokou přidanou hodnotu, směřují k jejich prosperitě, ochraně jejich pracovníků, majetku a ochraně životního prostředí v nejširším slova smyslu.

Systémový přístup

Veškeré nabízené služby vycházejí ze systémového přístupu, který je předpokladem nabídky komplexních řešení.

Vlastní Know-how

Široké znalosti, vlastní postupy a know how umožňují nabízet promyšlená systémová řešení, která vystihují podstatu řešené problematiky přinášející všem klientů žádané výsledky za přijatelnou cenu.

Znalosti

Veškeré bohatství společnosti Xante s.r.o. je založeno na managementu znalostí.

Nezávislost a nestrannost

Princip nezávislosti považuje společnost Xante s.r.o. za podstatu přístupu ke všem svým zákazníkům. Z těchto důvodů má svou podnikatelskou činnost diverzifikovánu do několika oblastí. Z důvodu principu nezávislosti není společnost Xante s.r.o. členem profesních sdružení ani zájmových sdružení.

Udržitelný rozvoj

Princip šetrnosti k životnímu prostředí a ztotožnění se s principy udržitelného rozvoje je promítnut do každé činnosti společnosti Xante s.r.o. Společnost pro svou činnost využívá informační technologie, pracuje na základě pružných pracovních týmů a veškerou svou činnost optimalizuje tak, aby bylo tohoto cíle průběžně dosahováno. Na základě tohoto principu má společnost ke svému názvu připojen dovětek The Environment Company.

Komunikace

Společnost Xante s.r.o. považuje nezávislý rozvoj individuality každého člověka bez rozdílů pohlaví, věku, rasy i národnosti a svobodu vyznání za předpoklad správného rozvoje lidského společenství. Společnost Xante s.r.o. podle svých možností podporuje různorodé aktivity nebo sama bezplatně působí ve vzdělávací oblasti.Poslední aktualizace: 08. 03. 2011
E-mail: xante@xante.cz  Webmaster: webmaster@xante.cz
(c) 2003 - 20011  Xante s.r.o.  Design & Code by Ing. Michal Heczko
(c) 2003 - 2011  Xante s.r.o.  E-mail: xante@xante.cz