xante s.r.o.    
Výběr jazyka
CZ EN
Vyhledávání
Kontakt
E-mail:
xante@xante.cz
Poštovní adresa:
P. O. Box 135, 762 02 Zlín, CZ
Adresa kanceláře:
L. Váchy 197, Zlín - Prštné
Tel., fax.:
577 012 323
Tel.:
577 012 324
GSM:
602 740 507, 602 513 556
Management jakosti (ČSN EN ISO 9001:2001)

Společnost Xante s.r.o. provádí poradenskou a konzultační činnost při zavádění systémů managementu jakosti podle řady norem ČSN EN ISO 9001:2001, standardů NATO uvedených v normách AQUAP. V této oblasti má praktické zkušenosti i z aplikací v malých a nově vzniklých společnostech různého zaměření. Společnost Xante s.r.o. současně podporuje a pomáhá zavádět integrované systémy řízení.

Přínosy pro zákazníka

Zejména v podmínkách nových ekonomik, kde je mnoho nových firem a nelze navázat na tradici, je certifikace systému managementu jakosti jedním s podstatných předpokladů pro deklarování kreditability a stability systému řízení a také firmy jako celku. To přináší pozitivní vnímání ze strany stávajících i potenciálních zákazníků. Bez zavedeného a certifikovaného systému jakosti jako základního předpokladu pro dosahování stanovených kvalitativních požadavků zákazníka se nelze účastnit ani státních nebo armádních výběrových řízení.

Fotodokumentace

Zobrazit fotodokumentaciPoslední aktualizace: 08. 03. 2011
E-mail: xante@xante.cz  Webmaster: webmaster@xante.cz
(c) 2003 - 20011  Xante s.r.o.  Design & Code by Ing. Michal Heczko
(c) 2003 - 2011  Xante s.r.o.  E-mail: xante@xante.cz