xante s.r.o.    
Výběr jazyka
CZ EN
Vyhledávání
Kontakt
E-mail:
xante@xante.cz
Poštovní adresa:
P. O. Box 135, 762 02 Zlín, CZ
Adresa kanceláře:
L. Váchy 197, Zlín - Prštné
Tel., fax.:
577 012 323
Tel.:
577 012 324
GSM:
602 740 507, 602 513 556
Sociální odpovědnost podle normy SA 8000

Norma SA 8000 je dobrovolnou a nezávislou normou. Stanovuje požadavky na prokázání etických pravidel při realizaci produktu. Cílem je vyloučit nehumánní pracovní praktiky. Požadavky normy odpovídají zásadám Mezinárodní organizace pracovních sil. Naplnění požadavků a certifikace způsobilosti organizace je uznáváno všemi významnými organizace v oblasti lidských práv.

Norma SA 8000 kromě jiného rozvíjí požadavky normy ISO 9001, konkrétně v oblasti pracovního prostředí, infrastruktury, realizace produktu, dále normy ISO 14001 a zejména OHSAS 18001. Požadavky normy SA 8000 je možné integrovat s uvedenými normami.

Přínosy pro zákazníka

Přínosem je zejména:

  • zvýšení důvěryhodnosti organizace,
  • zlepšení firemní kultury komunikace se zaměstnanci,
  • image každého podnikatelského subjektu.

Normu lze aplikovat i na dodavatelské řetězce, kde se kromě jiného může stát významným prvkem řízení rizik plynoucích z uplatňování možných nehumánních pracovních postupů, zneužívání práce dětí apod., které ve svém důsledku mohou významně ovlivnit uplatnění výrobků a služeb na trhu.
Lze předpokládat, že v evropském kontextu může být aplikace normy SA 8000 významnou konkurenční výhodou, zejména u dodávek financovaných z veřejných zdrojů.Poslední aktualizace: 08. 03. 2011
E-mail: xante@xante.cz  Webmaster: webmaster@xante.cz
(c) 2003 - 20011  Xante s.r.o.  Design & Code by Ing. Michal Heczko
(c) 2003 - 2011  Xante s.r.o.  E-mail: xante@xante.cz