xante s.r.o.    
Výběr jazyka
CZ EN
Vyhledávání
Kontakt
E-mail:
xante@xante.cz
Poštovní adresa:
P. O. Box 135, 762 02 Zlín, CZ
Adresa kanceláře:
L. Váchy 197, Zlín - Prštné
Tel., fax.:
577 012 323
Tel.:
577 012 324
GSM:
602 740 507, 602 513 556
Supervizní činnost

Supervizní činnost (kontrolní činnost) je činnost, kterou společnost Xante s.r.o. realizuje:

Smyslem supervizní činnosti je účelné vynaložení finančních prostředků investora (zákazníka). Podstatou supervizní činnosti je tzv. posouzení shody třetí stranou. Zákazník však může specifikovat další konkrétní činnosti, které požaduje prověřit. Posouzení shody spočívá např.:

 • v posouzení projektové dokumentace a jejího souladu se stanovenými požadavky,
 • posouzení shody skutečně realizovaných prací s požadavky projektu,
 • posouzení a ověření kvality provedených prací s požadavky projektu nebo specifikovaných norem,
 • provedení nebo zajištění zkoušek a zkušebních měření,
 • provedení přejímek.
Přínosy pro zákazníka

Supervizní činnost přináší pro zákazníka:

 • jistotu, že jeho představy budou naplněny,
 • jistotu, že vynaložil jen takové finanční prostředky, které byly nezbytně nutné,
 • jistotu, že kvalita provedených prací odpovídá stanoveným požadavkům,
 • jistotu, že v případě vad bude mít k dispozici řádně zdokumentovaný průběh stavby tak, aby bylo možné zjistit příčinu vady.

Zkušenosti ukazují, že čas věnovaný přípravě a posouzení projektu včetně času a prostředků vynaložených na provádění supervize, se investorovi vrátí zpravidla:

 • v úspoře finančních prostředků,
 • v úspoře vlastního času,
 • v pocitu spokojenosti a radosti z užívaného díla,
 • v případě odstraňování ekologických zátěží v jistotě naplnění požadavků správních orgánů.


Poslední aktualizace: 08. 03. 2011
E-mail: xante@xante.cz  Webmaster: webmaster@xante.cz
(c) 2003 - 20011  Xante s.r.o.  Design & Code by Ing. Michal Heczko
(c) 2003 - 2011  Xante s.r.o.  E-mail: xante@xante.cz