xante s.r.o.    
Výběr jazyka
CZ EN
Vyhledávání
Kontakt
E-mail:
xante@xante.cz
Poštovní adresa:
P. O. Box 135, 762 02 Zlín, CZ
Adresa kanceláře:
L. Váchy 197, Zlín - Prštné
Tel., fax.:
577 012 323
Tel.:
577 012 324
GSM:
602 740 507, 602 513 556
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu Zákona 309/2006 Sb.

Zadavateli staveb je stanovena povinnost ustanovit koordinátora BOZP na staveništi. Podmínky, za nichž je zadavatel povinen ustanovit koordinátora BOZP je přesně vymezen zákonem 309/2006 Sb. Naše společnost pohlíží na tuto činnost jako na jeden z přesně specifikovaných požadavků, který je součástí komplexního systému řízení rizik a ztrát při realizaci stavebních zakázek.

Odborné znalosti a dlouhodobé praktické zkušenosti z auditování systémů managementu významných stavebních společností tím i významných stavebních zakázek nám umožňují komplexně přistupovat k řízení či vytvářet účinné nástroje managementu.

Hlavní přidanou hodnotou pro zákazníka je schopnost předvídat a racionálně využívat znalosti z oblasti řízení jakosti, BOZP, životního prostředí. Vytváření účinných nástrojů managementu vede ke splnění všech požadavků za přiměřených nákladů.

Ke stažení

PDF Výkon koordinátora BOZP na staveništi [PDF 0,64 MB]Poslední aktualizace: 08. 03. 2011
E-mail: xante@xante.cz  Webmaster: webmaster@xante.cz
(c) 2003 - 20011  Xante s.r.o.  Design & Code by Ing. Michal Heczko
(c) 2003 - 2011  Xante s.r.o.  E-mail: xante@xante.cz